Сегодня на польском языке разговаривают более 45 млн. человек. Из них примерно 35 млн. проживают в Польше, а остальные 10 млн. – в США, Канаде, Украине, России, Франции. Многие поляки и их потомки живут на территории бывшего Советского Союза. Польский язык по территории распространения и количеству людей, которые на нем говорят, занимает третье место среди славянских языков.

Польский язык очень похож на украинский, а овладеть хотя бы основами языка соседней страны – всегда интересно и полезно.

Изучение польского языка является актуальным для тех, кто хочет получить европейское образование, создать бизнес с польскими партнерами или уехать работать в Польшу.

Вашему вниманию мы предлагаем занятия с профессиональным преподавателем польского языка.

Каждый желающий овладеть польским языком может выбрать для себя удобную форму обучения – индивидуальные или групповые занятия.

Изучение польского языка от А до Ż!

  • изучение языка с нуля
  • подготовка абитуриентов для поступления в польские ВУЗы
  • подготовка к собеседованию для получения Карты поляка
  • изучение языка для тех, кто планирует работать в Польше

Мы гарантируем высокую эффективность!

 

Informacja

Dzisiaj w języku polskim rozmawiają więcej niż 45 milionów osób. Z tej ilości około 35 milionów mieszkają w Polsce, reszta 10 milionów – w USA, Kanadzie, Ukrainie, Rosji, Francji. Dużo Polaków i ich potomków mieszkają na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Język polski za terytorium rozpowszechnienia i ilości osób, które na nim rozmawiają, zajmuje trzecie miejsce wśród języków słowiańskich. Język polski jest bardzo podobny do ukraińskiego, dlatego opanować chociaż by zasady mowy państwa sąsiedniego jest zawsze ciekawie i korzystnie. Studiowanie języka polskiego jest aktualne dla tych osób, którzy pragną otrzymać wykrztałcenie europejskie, stworzyć biznes z partnerami polskimi albo wyjechać pracować do Polski. Oferujemy do uwagi Państwa studia z wykładowcą doświadczonym języka polskiego. Każda osoba, która chce opanować język polski, może wybrać dla siebie wygodną formę studiowania – lekcje indywidualne lub grupowe. Gwarantujemy wysoką efektywność!